FYSIOERGONOMI SJUKGYMNASTIK

                                           

                                                                                              Leg. Sjukgymnast Torbjörn Åberg

                                                                                Adress. Södra strandgatan 5. 553 20 Jönköping

                                                    Examen OMT. Spec. ortopediska akuta och kroniska led muskeltillstånd.

                                                                                                                             

                                                                       Tel. 0733 201 798. E-post  fysioergonomi@ownit.nu

Jag är sjukgymnast med lång erfarenhet av ortopediska tillstånd, skador och besvär i muskulatur, nerver och leder. Behandling sker med moderna manuella tekniker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vid behov kombinerade med apparatbehandling såsom elstimulering, akupunktur, ultraljud, mekanisk traktion ex. vid ischias. Mottagningen är utrustad med en träningslokal för rehabiliteringsträning.

 

Utöver min grundläggande utbildning till legitimerad sjukgymnast har jag avlagt examen i ortopedisk manuell terapi (OMT. vidareutbildning i specifik undersöknings och behandlingstekniker för led-, muskel och nervrelaterade besvär) Idrottsmedicinsk utbildning mm.

 

En undersökning består av din egen beskrivning av besvären, en manuell undersökning, förklaring till fynd och förslag på behandling och provbehandling. Du får en behandlingsplan, instruktioner i hur du skall hantera dina besvär i arbete och fritid. Vid behov får du ett individuellt träningsprogram.

 

Behandlingstaxan hos mig är samma som vid vårdcentralen (250 kronor 2020-01-01) Frikort för sjukvårdande behandling gäller. Du är fri att söka mig för behandling utan remiss oberoende av vilken vårdenhet du är listad hos.